Tazminat Avukatı


Tazminat denilince ilk akla gelen ayrım maddi ve manevi tazminat tipi amaçlı açılacak davalar çok çeşitli mahkemelerin görev konusuna girmektedir. İş mahkemesinde açılacak bir maddi tazminat davası, aile mahkemesinde boşanma davası sonucunda talep edilecek bir manevi tazminat ya da asliye ticaret mahkemesinde görülen bir dava neticesinde talep edilecek maddi ve manevi tazminatlarda bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Av.Dürdane toytok
Tazminat Avukatı, Toytok Hukuk Bürosu,Sözleşmeler Hukuku Avukatı, Sözleşme Avukatı, Toytok Hukuk Bürosu,En İyi Avukat,En Çok Dava Kazanan Avukat,Miras Hakkı,Miras Avukatı,Boşanma Avukatı,Veraset Avukatı,Tazminat Avukatı,Gayrimenkul Avukatı, Miras Avukatı,Online Avukat,Ticaret Avukatı,Miras Hukuku,Avukatdirect,Sözleşme Avukatı,Tazminat Avukatı
Av.Dürdane Toytok

Hukukumuzda görülen başlıca tazminat davaları şunlardır:

 • Boşanma maddi tazminat davası
 • Boşanma manevi tazminat davası
 • Kıdem tazminatı davası
 • İş kazası ve meslek hastalığı tazminat davası
 • İşe başlatmama tazminat davası
 • Haksız tutuklama tazminat davası
 • Trafik kazası tazminat davası
 • Tıbbi hata (malpraktis) tazminat davası
 • Kişilik haklarına saldırı tazminat davası
 • Haksız fiil tazminat davası
 • Markaya tecavüz maddi tazminat davası
 • Markaya tecavüz manevi tazminat davası
 • Marka itibar tazminat davası
 • Nişanlanma maddi tazminat davası
 • Nişanlanma manevi tazminat davası
 • İş yerinde ayrımcılık (mobbing) nedeniyle tazminat davası
 • Destekten yoksun kalma tazminatı
Tazminat Avukatı, Toytok Hukuk Bürosu,Tazminat Avukatı, Toytok Hukuk Bürosu,Sözleşmeler Hukuku Avukatı, Sözleşme Avukatı, Toytok Hukuk Bürosu,En İyi Avukat,En Çok Dava Kazanan Avukat,Miras Hakkı,Miras Avukatı,Boşanma Avukatı,Veraset Avukatı,Tazminat Avukatı,Gayrimenkul Avukatı, Miras Avukatı,Online Avukat,Ticaret Avukatı,Miras Hukuku,Avukatdirect,Sözleşme Avukatı,Tazminat Avukatı

Hukuk Kanunları

Tazminat Avukatı niçin dava açar?

HUKUK NEDİR? Hukuk, toplumun genel menfaatini veya fertlerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.

Tazminat davaları, dava değeri, reddedilen kısım üzerinden karşı vekalet ücreti, hak düşürücü süreler gibi bir çok hukuki incelik, detay ve yükümlülük doğurabilecek sonuçlara sebep olabileceğinden mutlaka ve mutlaka bir tazminat avukatı ile takip edilmesi gereken davalardır.

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Bu anlamda herhangi bir durumun adil (adaletli) olup olmadığından söz edilebilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir.

azminat avukatı, mağdur olan kişinin giderlerinin karşılanması adına sağlıklı bir dava sürece yürütebilirse karşı taraftan müvekkilinin hakkını alır.

Tazminat davası açan kişinin hakkının ne olduğunu ve nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Bunun için her türlü desteği Toytok Hukuk Departmanımızı arıyarak ulaşabilirsiniz.