Boşanma Avukatı Çözer!


Boşanma Avukatı ,Aile Hukuku ve Velayet Avukatı

Boşanma davaları, eş ve çocuk nafaka davaları, velayet, mal paylaşımları, emeklilik haklarının paylaşımı, aile konutunun korunması, nişan ve düğün takıları olan her konu tüm detayları ile inceleniyor. Duygular ile yüklü aile ve evlilik sorunlarınızda size deneyimli ve gizlilik kurallarını gözeten avukatlık hizmetlerimizi sunmaktayız.

Aile hukuku sadece kavgalı ayrılık ve boşanma aşamasına gelindiğinde çözüm kuralları ile belirlenemez. Eşlere herhangi bir sorun daha oluşmadan, tedbiren bir evlilik ve ayrılık sözleşmesinin yapılmasına da fırsat veriyor. Bu bağlamda, evlilik sözleşmelerinden faydalanabilirsiniz ve tedbiren malların ve gelirlerin nasıl paylaşılacağını, hangi şartlarda ve ne kadar eş nafakası ödenmesi gerektiğini, aile konutun veya arabanın kime ait olacağına eşler olarak kendi aranızda karar verebilmenize olanak tanıyor. Evlilik sözleşmeleri böylece her bir eşe güvence sağlıyor ve oluşabilecek evlilik sorunlarınıda daha hızlı çözümler getirerek fırsat sunuyor.

Boşanma Avukatı,Aile Hukuku,Medeni Hukuk,Velayet Avukatı, Tazminat Avukatı
Boşanma davaları
Boşanma Avukatı,Aile Hukuku,Medeni Hukuk,Velayet Avukatı, Tazminat Avukatı
Boşanma davaları

En iyi Boşanma Avukatı burada…

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.

Boşanma Avukatı Dava Hazırlığını Nasıl Yapar?

Boşanma avukatı, boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığı, kendisine anlatılan olaylardan aşağıdaki boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırılırç

 • Aldatma (Medeni Kanun md.161),
 • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı (M.K. md.162),
 • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği (M.K. md.163),
 • Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği (M.K. md.163),
 • Eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk edip etmediği (M.K. md.164),
 • Eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı (M.K. md.165),
 • Evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığı (M.K. md.166)

Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi çok önemlidir. Çünkü, hakim davacının boşanma sebebine göre davayı inceleyecektir. Bu yüzden davanın hazırlık süreci mutlaka boşanma avukatı ile birlikte yürütülmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Avukatı’nın Rolü

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların bir boşanma protokolü ile evliliği sona erdirdiği bir dava türüdür. Boşanma protokolü, her iki tarafın boşanma neticesinde elde edeceği hak ve menfaatler ile yükümlülükleri içeren, boşanmadan sonra dahi herhangi bir nedenle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda başvurulan temel belgedir. Bu nedenle, evliliğin hangi koşullarla sonuçlandığını belgeleyen bu protokolün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması olası hak kayıplarını önleyecektir.

Taraflar bir boşanma protokolü üzenleyerek aşağıdaki konular üzerinden analaşabilirler:

 • Nafaka,
 • Velayet,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Ev eşyalarının paylaşımı,
 • Boşanmada mal paylaşımı,
 • Katkı Payı Alacağı,
 • Katılma Alacağı.

Boşanma Avukatı tüm sorunlarınızı çözecek!!!