Gayrimenkul Avukatı


Emlak Hukuku,Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukukun bir parçasını oluşturur. Özellikle Eşya Hukuku toplumun her kesiminde karşımıza çıkmaktadır. Gayrimenkul Hukuk Konuları olan Ev, Arsa, Apartman, Eşya, Daire…gibi taşınmazlar Gayrimenkul Hukuku oluşturur. Gayrimenkulun temelini Mülkiyet Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kabul edilip korunmaktadır.

Tahliye Davası | Kiracının Tahliyesi Nedenleri

Konut ve çatılı işyeri kiralarında tahliye nedenleri genel olarak Türk Borçlar Kanunu’nun 350 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Fakat bunun haricinde İcra ve iflas kanununda da 3091 sayılı kanununda tahliye imkanı sağlayan düzenlemeler bulunmaktadır.

Müteahhide Karşı Açılacak Tazminat Davaları

Müteahhite dava şartları, taşınmaz satışlarının ülke ekonomisindeki yeri nedeniyle oldukça önemlidir.

Müteahhit ve Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme

Uygulamada müteahhitlik sözleşmesi de denilen sözleşme en üst başlıkla Eser Sözleşmesi ismi ile tipik bir sözleşmedir. Müteahhitle arsa sahibi arasındaki ilişki bu hukuki temel üzerinde değerlendirilecektir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Türk borçlar kanununda özellikle düzenlenmiş sözleşmelerden değildir. Bu bakımdan isimsiz (atipik) dediğimiz bir sözleşme sınıfına girer ve kanunda açık bir tanımı bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku, Emlak Hukuku, Gayrimenkul Avukatı, Emlak Avukatı, Medeni Hukuk ,Toytok Hukuk Bürosu
Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Hukuk, Emlak Hukuku

 • Tapu islemleri
 • Kira sozlesmesi
 • Alim-Satim sozlesmleri
 • yabancilarin mülk edinmesi

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

Gayrimenkul Davalari, Gayrimenkul Hukuk,Emlak Hukuku

 1. –  Hukuki ehliyetsizlik ,
 2. –   Mirastan mal kaçırma
 3. –   Kişiye verilen vekaletin kötüye kullanılmasi
 4. –  Ölünceye kadar bakmabsözleşmesinin geçersiz olduğu durumlar
 5. –   İmar hukukundan kaynaklanan sebebler
 6. –  Aile konutu uyuşmazlığı
 7.   Sınır uyuşmazlıkları, tapu kaydının düzeltmesi
 8. –  Kadastro ölçüm
 9. –  Tapuya özel mülk olarak kaydedilme
 10. –  Bir başkası adına senetsiz olarak tescil
 11. –  Zeminde kullanılan yer ile tapuda kayıtlı parselin farkli olmasi
Gayrimenkul Hukuku, Emlak Hukuku, Gayrimenkul Avukatı, Emlak Avukatı, Medeni Hukuk ,Toytok Hukuk Bürosu
Emlak Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır. Dava hazırlık süreci iyi yürütülmediği takdirde, gayrimenkul davaları, davacı ve davalının oldukça uzun bir yargılama süreciyle baş başa kalmasına neden olmaktadır. Asliye veya sulh hukuk mahkemesinde gayrimenkul davası açılmadan önce dava süreci çok iyi planlanmalıdır. Davadan önce tapu kaydı ve tapu kütüğü dosyasının iyi bir şekilde incelenmesi, emsal yargıtay kararları araştırmasının yapılması, keşif, tanık dinleme ve bilirkişi incelemesi gibi işlemlerin sonuçlarının önceden planlanması gerekir. Hukuk büromuz, gayrimenkul davalarını dava hazırlık süreciyle birlikte planlayarak mülkiyet hakkının temin edilmesini sağlamaktadır.