Medeni Hukuk Konuları Nelerdir!


Medeni Hukuk

Medeni hukuk nedir? Boşanma Davası, Velayet, Nafaka, Aile hukuku problemleri gibi mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma, mirasçının saklı payının ihlal edilmesi , Tenkis Davası, Miras Reddi gibi miras hukuku davalarının sözleşmenin düzenlenmesinde oldukça geniş bir özel hukuk alanını kapsar.

Av.Dürdane Toytok

Medeni Hukuk Konuları!

  • Kişiler Hukuku,
  • Aile Hukuku,
  • Miras Hukuku ve
  • Eşya Hukukudur.

Miras Davaları

Miras Hukuku, sadece hisse ve borç paylaşımının gerçekleştirilmesi için değil, özel olarak belirlenen haklara uygun şekilde danışmanlık çalışmalarının gerçekleşmesi için de önemlidir. Miras Avukatı gerekli belgeleri davları açma yetkisine sahiptir.

Miras avukatı  borcun üstlenilmemesi için başvuru yapılan mirasın reddiyle ilgili olarak mahkemeye gerekli evrakları sunacaktır.

Aile hukuku, Boşanma Avukatı konuları aynı şekilde medeni hukuk alanını kapsar. Bir ailenin nasıl olması gerektiğini ve çıkması muhtemel sorunlar ile nasıl başa çıkılabileceğinin yolunu anlatır. Çünkü Türk Medeni Kanunu ile örf ve adetlerimiz çerçevesinde aile birliği çok özel ve çok önemlidir. Bu nedenle aile içinde yaşanan tüm problemler ile aile mahkemeleri ilgilenir.

Mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık nedir sorusundan önce ilk olarak kanunen tanınan yani yasal olan mirasçıları öğrenelim. Türk Medeni Kanunu’ nun 495. Ve 502. Maddeleri arasında düzenlenen ve belirlenen yasal mirasçılar aşağıda yer almaktadır:

  • Kan Hısımları
  • Sağ Kalan Eş
  • Evlatlık
  • Devlet

Medeni Hukuk boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, mirastan mal kaçırma, mirasçının saklı payı ve tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarında sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır.

Özel hukuk alanında çalışan avukatlar için miras avukatı, boşanma avukatı, aile avukatı gibi kavramlar halk arasında kullanılmakta ise de, mevzuatta henüz böyle bir tanımlama mevcut değildir.

Tüm hukuk büroları gibi büromuzun da hem hukuki danışmanlık hem de avukatlık hizmeti verdiği temel faaliyet alanıdır.

Boşanma Avukatı, Medeni Hukuk, Aile Hukuku, Miras Avukatı, Nafaka Davası,En İyi Avukat,En Çok Dava Kazanan Avukat,Miras Hakkı,Miras Avukatı,Boşanma Avukatı,Veraset Avukatı,Tazminat Avukatı,Gayrimenkul Avukatı, Miras Avukatı,Online Avukat,Ticaret Avukatı,Miras Hukuku,Avukatdirect,Tazminat Avukatı